V rámci údržby a servisu bazénů jsme před několika lety začali vnímat množící se dotazy našich klientů na možnosti omezení chlóru a další běžné bazénové chemie. Zákazníci si nejvíce stěžovali na charakteristický zápach chlóru, na alergické reakce na bazénové přípravky, kterými nejvíce trpí malé děti a alergici, anebo na konstantně vysoké finanční náklady spojené s dokupováním prostředků na úpravu bazénové vody.

Nutno podotknout, že výše zmíněné problémy se nám daří s velkou úspěšností odbourávat v rámci činnosti firmy BazenExpres.cz, kde jako jediná firma na trhu nabízíme službu tzv. „chemie na míru“. Její podstata spočívá v tom, že našim zákazníkům nejprve detailně analyzujeme vodu v jejich bazénu a následně zašleme balíček, který obsahuje námi připravenou směs bazénové chemie na míru. Součástí zásilky je také přesný návod k dávkování a obecné informace ohledně správné úpravy vody. Tímto způsobem klient dostává záruku kvalitní a čisté vody a rapidní úspory finančních prostředků. Více se o této službě rozepíšeme v některém z dalších článků v blogu.

Nyní ale zpět k tématu. Neustále jsme přemýšleli nad ideálním způsobem úpravy bazénové vody, který by spočíval na bezchlórové bázi a nevyžadoval žádné další chemické přísady. Výbornou inspirací se nám stala návštěva Spojených států, kde jsme před lety strávili pracovní stáž u firmy, která se, podobně jako BazenExpres.cz, zabývala čištěním a údržbou bazénů. Během této praxe jsme přišli poprvé do styku s Ionizátory. Během praxe jsme poznali, že Ionizátory se v USA s velkým úspěchem používají přes padesát let nejen jako spolehlivá technologie na úpravu vody ve veřejných a soukromých bazénech, ale také jako zařízení pro úpravu vody ve vodovodních řadech, což je samo o sobě tou nejlepší recenzí.

Získané znalosti týkající se Ionizátorů jsme obratem přenesli do naší firmy BazenExpres.cz, pod jejíž hlavičkou následně vznikl specializovaný web www.zdravekoupani.cz, který nabízí výrobky na bezchlórovou úpravu vody.  Kromě Ionizátorů zde nabízíme také Solonizační jednotky, UV lampy nebo kombinace zeolitu a aktivního uhlí. Co nás odlišuje od konkurence, je fakt, že zmíněné technologie nejen prodáváme, ale součástí ceny je také jejich montáž, uvedení do provozu a detailní proškolení koncového uživatele. Součástí všech našich služeb je také prvotní úprava vody, tzv. „nastartování vody“, během něhož nastavíme optimální parametry bazénové vody tak, aby dané zařízení pracovalo bezchybně na 100 % po celou koupací sezónu.

Praxe nám zatím ukazuje, že technologie Ionizátorů je momentálně nejfunkčnějším řešením pro bezchlórovou úpravu vody a v rámci služby www.zdravekoupani.cz jsme během dvou posledních let instalovali Ionizátory téměř ve všech krajích ČR. Z naší interní statistiky vyplývá, že největší zájem o tento sytém je z okolí velkých měst jako je Praha, Hradec Králové, Brno nebo České Budějovice, což jak předpokládáme, může souviset s rostoucím trendem péče o vlastní zdraví a zdravý životní styl, stejně tak se starostmi o zdraví malých dětí, které v bazénech často tráví celé léto.

Detaily o funkci Ionizátoru si budete moci přečíst v dalším z článků.

www.bazenexpres.cz = „starosti se svým bazénem nechte na nás“