Jste novými majiteli bazénu nebo bazén již delší dobu vlastníte a přemýšlíte, jak vylepšit technologii úpravy vody? Přáli byste si bezúdržbový bazén se stále čistou vodou?

Jistě jste už slyšeli o technologii úpravy vody solí. Ale je tato technologie bezpečná a tak dobrá, jak některé firmy uvádějí?

Jak taková úprava vody funguje. Bazénová technologie (filtrace) je doplněna zařízením-solinátorem, který se skládá z elektronické části a elektrolytické části-elektrod, dostávajících impulzy z elektronické části. Dochází zde k elektrolýze soli, tzn., elektrickým proudem, který prochází do vody (do elektrod v solnizačním zařízení) se chlorid sodný rozkláda na účinnou desinfekční látku-plynný chlor, kterým je voda obohacena. Tzn. i přes různá pozitivní reklamní sdělení některých firem, v bazénu je stále přítomen chlór, včetně nežádoucích chloraminů. Tento chlór sice uživatel nemusí sám dávkovat, protože si ho zařízení samo vyrábí, ale výsledný efekt je podobný, jako byste chlór přidávali. Pro osoby citlivé nebo alergické na tuto látku, je zmíněná technologie nevhodná.

Jaké jsou nevýhody výroby chlóru pomocí solinátoru? Neustálou výrobou plynného chlóru, pomocí solinátoru, roste pH vody. Ve vodě s vysokým pH je reakce právě zmíněného chlóru snížena. Tzn. paradoxně, čím vyšší pH vody, tím nižší účinnost. Zjednodušeně řečeno, solinátor, který vyrábí dezinfekční látku, zároveň i tímto automaticky snižuje jeho účinnost. Jednoduchým testem, jak zjistit účinnost chlóru ve vodě, je jeho zápach. Čím vyšší chlórový odér, tím nižší účinnost dezinfekce. Takže, vyrábíte-li chlór solinátorem, voda se vám i přesto začne kazit, pokud budete mít vysoké pH. Navíc z vody bude cítit velmi silně chlór. A tento stav rozhodně není zdravý pro žádného koupajícího. Řešením je instalace zařízení pro automatické snižování pH. Takové zařízení by mělo být součástí každého bazénu se slanou vodou.

Další nevýhodou solinátoru je jeho nastavení, konkrétně nastavení intenzity dávkování. Vše je opět uzce spojené s hodnotou pH vody. Pokud je vysoké pH vody, musíte do bazénu dávkovat vysoké množství plynného chlóru. Koupete se potom sice ve vizuálně čisté, ale velmi silně přechlorované vodě. Taková voda působí na materiál, ze kterého je bazén vyroben. Přechlórované bazény po dvou až třech letech blednou a křehnou. Životnost trvale přechlórovaného bazénu se rapidně snižuje.

Nedopusťe, aby váš nový bazén byl po pár letech zničený. Koupejte se ve zdraví nezávadné vodě.

Pro více info volejte 777 132 532 nebo pište na info@bazenexpres.cz